Sikring og miljø
Konsesjonskøen live:
Aktuelt
06.07.2021
Flere rapporter fra tidligere undersøkelsesarbeid er nå tilgjengelig i DMF sin kartløsning
16.06.2021
Stortinget vedtok 11. juni endringer i mineralloven. Endringene i loven skal bidra til forenklinger for mineralnæringen.
Se alle aktueltsaker
Saker til høring
Se alle saker til høring