Sikring og miljø
Aktuelt
16.09.2020
Det ble omsatt 111 millioner tonn mineralske råstoff til en verdi av 11,6 milliarder kroner i 2019.
11.08.2020
Kongen i Statsråd har oppnevnt et NOU-utvalg som skal foreslå endringer i mineralloven. I tillegg har Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) lagt forslag til forbedringer i loven ut på høring.
Se alle aktueltsaker
Saker til høring
Se alle saker til høring