Sikring og miljø
Aktuelt
02.12.2019
For dere som har bergrettigheter i Norge, er det noen viktige frister å forholde seg til. Fristene gjelder for redusering av størrelse på areal, fristilling av rettigheter og frist for innbetaling av årsavgift.
09.09.2019
Informasjon om høring og saksbehandlingen av søknaden om driftskonsesjon for Engebøprosjektet.
Se alle aktueltsaker
Saker til høring
Se alle saker til høring