Sikring og miljø
Aktuelt
17.06.2020
DMF har tildelt driftskonsesjon etter mineralloven med vilkår til Nordic Rutile AS for Engebøprosjektet.
31.05.2020
DMF har for tiden tekniske utfordringer med levering og mottak av innsynskrav. Det jobbes med å løse saken.
Se alle aktueltsaker
Saker til høring
Se alle saker til høring