Miljø og sikring
Aktuelt
09.01.2019
I vedtak datert 19.12.2018 tildelte Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard utvinningsrett til statens mineraler i Biddjovagge i Kautokeino kommune til Arctic Minerals AB.
21.12.2018
Randi Skirstad Grini fortsetter som direktør for DMF i 6 nye år.
Se alle aktueltsaker
Saker til høring
Se alle saker til høring
Aktuelle tall
10,8 mrd.
omsatte bergindustrien for i 2017
43 %
var eksportandelen i 2017