Miljø og sikring
Aktuelt
26.09.2016
På grunn av omlegging av innrapporteringsrutiner er publikasjonen Mineralressurser i Norge for 2015 forsinket. Mineralstatistikken forventes ferdig i løpet av oktober.
Folldal
26.09.2016
Norge har sluttet seg til EUs vanndirektiv og vedtatt en egen norsk vannforskrift.
Se alle aktueltsaker
Saker til høring
Se alle saker til høring
Aktuelle tall
1071
har levert driftsrapport for 2015 (per 10.08.16)
1000 tonn
mineralforbruk i gjennomsnitt i løpet av livet