Sikring og miljø
Aktuelt
12.04.2021
Vi søker juss-studenter og studenter ved tekniske geofag til sommerjobb.
09.04.2021
DMF har utviklet nye driftsplanveiledere; en for uttak av fast fjell og en for uttak av løsmasser. De to veilederne erstatter den tidligere veilederen.
Se alle aktueltsaker
Saker til høring
Se alle saker til høring