Sikring og miljø
Aktuelt
11.01.2022
Direktoratet for mineralforvaltning har nå overlevert Helhetlig tiltaksplan for Folldal gruver til Nærings- og fiskeridepartementet. Planen beskriver hvordan kravet om å redusere forurensningen fra den tidligere gruvevirksomheten kan gjennomføres.
24.11.2021
Undersøker og utvinner av forekomst av statens mineraler skal betale en årlig avgift til staten for undersøkelsesrett og utvinningsrett, jf. mineralloven § 56. Avgiftenes størrelse fastsettes i forskrift til mineralloven §§ 5-2 og 5-3.
Se alle aktueltsaker
Saker til høring
Se alle saker til høring