Miljø og sikring
Aktuelt
21.02.2018
DMF har utarbeidet "Veileder - krav og hensyn til fysiske omgivelser ved forvaltning og bruk av mineralressurser".
20.02.2018
Min side åpner for rapportering 26. februar. Fristen for å levere rapport er 23. mars.
Se alle aktueltsaker
Saker til høring
Se alle saker til høring
Aktuelle tall
514 uttak
har levert driftsrapport pr 14.3.18
10,2 mrd.
omsatte bergindustrien for i 2016