Her har vi samlet de mest sentrale lovene og forskriftene når det gjelder forvaltning av mineralressurser. DMF har også laget veiledere som skal hjelpe tiltakshavere og andre aktører til å forstå regelverket og hvordan en skal gå fram.