DMF skal arbeide for at Norges mineralressurser forvaltes og utnyttes til beste for samfunnet. På denne siden får du en oversikt over våre ansvarsområder.