På Min Side får du oversikt over uttak registrert på din virksomhet og du kan levere driftsrapport. 


For å få tilgang må du logge inn med din personlige BankId. Du vil deretter få muligheten til å velge hvilken bedrift du representerer fra listen over tilgjengelige alternativer. 

Driftsrapportering for 2023 har foreløpig ikke åpnet.

Hvem har tilgang til å representere din bedrift/organisasjon? 

Som standard er det daglig leder og/eller styreleder som har rett til å representere bedrifter, samt tildele myndighet til andre i virksomheten. DMFs tjenester er knyttet til rollen «Utfyller/innsender» i Altinn.