Hovedkontoret til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) ligger i Trondheim. Vi har også et avdelingskontor på Svalbard som er bemannet deler av året.

Har du spørsmål til DMF? I margen til høyre finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål – med tilhørende svar. Kanskje finner du svaret på det du lurer på der?


Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 
Post- og besøksadresse:
Ladebekken 50
7066 Trondheim
(Finn oss på kartet)

Telefon: +47 73 90 46 00
Epost: post@dirmin.no
 

Svalbard
Telefon: + 47 79 02 12 92
Epost: post@dirmin.no

Org.nr. 974 760 282

Kontonr. 7694 05 05883