På denne siden finner du kunnskap og statistikk om mineralnæringen og ressurssituasjonen i Norge.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har det sentrale ansvaret for bærekraftig forvaltning av Norges mineralressurser. En viktig del av vårt samfunnsoppdrag er å utvikle et godt kunnskapsgrunnlag om mineralnæringen og samfunnets fremtidige behov for mineraler. Vi arbeider derfor kontinuerlig med å utvikle kunnskapsgrunnlaget for å sikre en bærekraftig forvaltning av landets mineralressurser.

E6 Melhus