Her vises de mest sentrale lover og forskrifter som legger føringer for mineralvirksomhet på Svalbard.

Bergverksordningen for Svalbard
Forskrift om utmålsgrenser på Svalbard
Forskrift om planområdene på Svalbard m.v.
Forskrift om sikkerhet v/oljeboring, Svalbard
Forskrift om fredning av Bjørnøya