Her vises de mest sentrale lover og forskrifter som legger føringer for mineralvirksomhet på Svalbard.