En del av DMFs samfunnsoppdrag er å belyse ressurssituasjonen for mineraler i Norge. Et godt kunnskapsgrunnlag gjør at nasjonale, regionale og lokale myndigheter kan planlegge for morgendagens behov ut fra dagens mineralressurser.

I DMFs ressursregnskap publiserer vi tall som synliggjør hvordan vi som nasjon brukte mineralressursene innen kategorien Byggeråstoff siste tre år. Data er basert på driftsrapportene byggeråstoff-uttak leverer til oss. Tabellene under viser oversikter fra uttak som er omfattet av mineralloven, nasjonalt fordelt på fylker. For bedre innsikt i morgendagens ressurssituasjon kan ressursregnskapet kombineres med levetidsanalysen.

Under presenteres ressurssituasjonen for knust fjell og for sand og grus i hver sin tabell. Dette gir et mest mulig nøyaktig inntrykk av hver kommunes uttak og dermed tilgangen på byggeråstoff i regionen. 

Ressursregnskap for knust fjell

Bruksområde for knust fjell nasjonalt

 

Ressursregnskap for sand og grus

Trykk på hvert enkelt fylke for å se tall for kommunene.

Bruksområde for sand og grus nasjonalt

Nyttige lenker

Levetidskart for byggeråstoff

Levetidskartene estimerer hvor mange år hver enkelt kommune vil ha tilgang på egenprodusert knust fjell og løsmasser som grus og sand før de går tom for ressurser.

DMFs karttjeneste

Her får du oversikt over lokale uttak i uttaksregisteret.

https://minit.dirmin.no/kart/

Harde fakta

Vår publikasjon Harde fakta om mineralnæringen gir et innblikk i mineralnæringen i hele Norge.