Mineralnæringen omfatter virksomheter som leter, tar ut og bearbeider mineraler og bergarter fra fast fjell og løsmasser. 

Mineraler er bestanddeler i produkter som mennesker i et moderne samfunn er avhengige av. Mobiltelefoner, fasadebelegning, maling, veier, medisinsk utstyr, overføring og lagring av energi, sement, betong og papir er bare noen eksempler. I gjennomsnitt forbruker hver person i Norge ca. 13 tonn norske mineralske råstoffer per år. 

Med variert geologi har Norge stort potensial for mineralproduksjon. Mineralnæringen er en betydelig industri og bidrar til stor verdiskaping med store ringvirkninger i distriktene. De aller fleste norske kommuner har ett eller flere uttak. Totalt omsetter norsk mineralnæring årlig omtrent 100 millioner tonn mineralske råstoffer, tilsvarende omkring 14 milliarder kroner. Eksport utgjør om lag halvparten av salgsverdien. Mineralske ressurser er ikke-fornybare og må derfor forvaltes på en bærekraftig måte.