Mineraluttak
Publisert: 23.02.2024 Foto:
- Vi tar i bruk Altinn

Ved uttak av mineralske ressurser, skal tiltakshaver rapportere årlig til DMF.  

Rapporten skal minimum inneholde opplysninger om uttakets størrelse siste år, antall ansatte og siste års omsetning, jf. forskrift til mineralloven § 1-9. 

I år gjør DMF tekniske endringer slik at vi kan benytte muligheter som finnes i Altinn.  

- Driftsrapporteringen vil nå skje i Altinn, og driftsrapporten vil ha samme utseende som Altinn. Dette vil gjøre det enklere for næringen, samt at det gjør DMF i stand til å drive mer effektiv forvaltning, sier Randi Skirstad Grini, direktør i DMF.  

Tiltakshavere logger seg inn på Min side og blir derfra henvist til Altinn. Tiltakshavere skal oppgi samme informasjon som i tidligere driftsrapporter.  

Driftsrapporteringen åpner hos DMF 11. mars, frist for innrapportering er 8. april.  

 

Skjermbilde av Altinn

 

Tall som rapporteres inn danner grunnlaget for den årlige statistikken om mineralnæringen; Harde Fakta.