DMF-ansatte på befaring
Publisert: 11.12.2023 Foto:
DMF
For å løse vårt viktige samfunnsoppdrag, og samtidig ruste oss for en fremtid hvor mineraler er ventet å spille en langt større rolle, har DMF opprettet et nytt, strategisk ledernivå.

I denne anledningen har vi lyst ut tre stillinger, alle med søknadsfrist 17.01.2024.

  • Avdelingsdirektør Mineralressurser og mineralvirksomhet
  • Avdelingsdirektør Svalbard, tilsyn og etterdrift
  • Avdelingsdirektør Virksomhetsstyring

Les mer om utlysningene her