En bro
Publisert: 04.11.2022 Foto:
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har gjennomført en analyse av utenlandsk eierskap i norsk mineralnæring.

Analysen tar for seg eierskap og nasjonalitet i norske mineralluttak, og hvor stor andel av den totale salgsverdien i markedet utenlandskeide uttak står for.

Resultatene blir presentert i rapporten «Utenlandsk eierskap i norsk mineralnæring».

I rapporten fremgår det at 96 % av mineraluttakene i Norge som rapporterte salg av mineraler i 2020, var norskeide bedrifter. Norskeide uttak er i flertall i alle produktkategoriene, inkludert byggeråstoff, industrimineraler og naturstein, sett bort fra metallisk malm hvor andelen er lik.

Kartleggingen viser også at utenlandskeide uttak i snitt har høyere salgsverdi enn de norskeide uttakene. I kategorien byggeråstoff ser vi for eksempel at 2 % av uttakene er utenlandskeide, men at disse utgjør 31 % av salgsverdien.

Resten av analysen kan du lese i rapporten, som du finner her.