Skjermbilde fra karttjenesten
Publisert: 10.12.2023 Foto:
Skjermbilde fra karttjenesten
Du finner nå over 16 100 rapporter og historiske kart i DMFs kartløsning.

- I kartløsningen vår ligger det mye nyttig informasjon og data fra undersøkelsesarbeid som er blitt gjort tidligere - helt fra 1800-tallet og frem til i dag. Vi jobber kontinuerlig med å gjøre flere undersøkelsesrapporter og historiske kart tilgjengelige, slik at både selskaper, myndigheter og publikum kan dra nytte av informasjon som allerede finnes om utførte undersøkelsesarbeider, forklarer geolog Mali Brekken.

Du finner undersøkelsesrapportene og de historiske kartene i kartløsningen vår, under "DMF" og i kartlaget "Rapporter".

Informasjon og lenker til rapportene og de historiske kartene er også tilgjengelige i denne excel-filen (lenke).