""
Publisert: 12.12.2023 Foto:
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF)
Økning i salgsverdi av industrimineral og metallisk malm: - Som forventet

- I 2022 ser vi igjen en økning i prisjustert salgsverdi i mineralnæringen. Det rapporteres om betydelig økning i salgsverdi av industrimineral, og vi ser samtidig en økning i salgsverdi av metallisk malm de siste fire årene, sier Randi Skirstad Grini, direktør i Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF).

Dette kommer frem i Harde fakta for 2022.

- Det er som forventet, forteller Grini. Økt etterspørsel etter mineraler er varslet, og det er generelt høye råvarepriser i verden. Vi ser også at interessen for rettigheter til metaller har økt igjen i Norge de siste par årene.

Det fremgår også av rapporten at både salgsverdi og solgte tonn byggeråstoff i innenlandsmarkedet er redusert for tredje år på rad.

I dag vet vi at det tas ut store volum byggeråstoff fra bygg- og anleggsprosjekter. Disse rapporteres ikke til DMF, og det er derfor vanskelig å si om nedgangen i salgsmengde byggeråstoff skyldes bedre utnyttelse av overskuddsmasser og resirkulerte masser fra bygg- og anleggsbransjen.

- Disse massene utgjør en vesentlig andel av byggeråstoffet som hentes ut, og vi registrerer positivt at mineralindustrien nå begynner å legge til rette for å benytte slike masser som en ressurs. Vi i DMF har lenge vært opptatt av at vi må bli bedre til å ta i bruk overskuddsmasser som ellers vil bli håndtert som avfall. Derfor jobber vi med å få oversikt over disse massene, slik at de kan inngå i det samlede kunnskapsgrunnlaget vårt på sikt, sier Grini.

Endringer fra foregående år

DMF fortsetter arbeidet med å utvikle et best mulig kunnskapsgrunnlag om mineralnæringen og samfunnets behov, slik at vi skal kunne drive bærekraftig naturressursforvaltning på systemnivå. Årets Harde fakta reflekterer denne utviklingen i form av noen endringer fra tidligere år.

- I år inneholder Harde fakta kun tall fra driftsrapportene, og kapittelet om leting og undersøkelser og analysen om utenlandsk eierskap er derfor ikke inkludert. Disse vil i stedet bli publisert som egne analyser på nettsiden vår, så snart tallene er klare, forklarer Luka Marcinko, prosjektleder for Harde fakta.

Rapporten i sin helhet kan du lese her.