Ved midlertidig driftsopphold skal det sendes melding til DMF.

Melding skal inneholde

  • informasjon om driver
  • navn på uttaket/området
  • tidspunkt for stans og planlagt oppstart