Melding før oppstart av drift

Før oppstart av drift skal det sendes melding til DMF.

Ved all uttak over 500 m3 masse skal det sendes melding til Direktoratet for mineralforvaltning senest 30 dager før oppstart, jfr. Mineralloven § 42.

For konsesjonspliktige uttak skal DMF ha melding om oppstart av drift i henhold til konsesjonen. Meldingen skal gis senest én uke før oppstart.

Meldingen skal inneholde:

  • Informasjon om driver
  • Navn på uttaket/området
  • Tidspunkt for oppstart av drift
  • Gårds-, bruks- og eventuelt festenummer som berøres
  • For ikke-konsesjonspliktige tiltak; Totalt uttaksvolum