Vi søker medarbeidere innen tekniske geofag

Vil du være med på å utvikle mineralforvaltningen i Norge?

Direktoratet for mineralforvaltning utøver et viktig samfunnsansvar gjennom bærekraftig forvaltning og utvinning av Norges mineralressurser. Forvaltningsområdet skal ivareta ulike hensyn og har grensesnitt mot mange andre myndigheter og fagområder. DMF forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard. DMF har gjennom de siste årene utviklet seg fra det historiske Bergvesenet, til å bli et tverrfaglig og moderne direktorat.

Norge har betydelige mineralressurser som gjennom utvinning gir grunnlag for økt verdiskaping og arbeidsplasser. Mineralressurser er helt nødvendige for bygg, veier og infrastruktur, og annen industri- og vareproduksjon. Mineraler er sentrale innsatsfaktorer i produkter basert på grønne teknologier som for eksempel vindmøller, solcellepaneler og elbiler, men også en lang rekke andre produkter, fra telefoner og nettbrett til maling og kosmetikk.

Som ansatt i DMF får du mulighet til å bidra til utviklingen av mineralforvaltningen i Norge.

Arbeidsoppgaver som omfattes av stillingene varierer og omfatter blant annet: 

 • konsesjonsbehandling, oppfølging og vurdering av driftsplan'
 • ressursforvaltning og annen saksbehandling
 • informasjon og veiledning knyttet til mineral- og ressursforvaltning
 • tilsyn og oppfølging av bedrifter innen mineralnæringen
 • kvalitetssikring og oppfølging av rutiner

Andre oppgaver kan eksempelvis være:

 • utredninger på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet
 • tverrsektorielt samarbeid med andre direktorater
 • analysearbeid, utvikling av retningslinjer og rutiner

Noe reisevirksomhet må påregnes da vi har hele Norge som vårt ansvarsområde.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning innen geofag - fortrinnsvis tekniske geofag (ingeniørgeologi, bergteknikk, geoteknikk) eller anleggsteknikk
 • Utdanningsnivå tilsvarende mastergrad. Solid relevant erfaring kan kompensere for utdanning på bachelornivå
 • Relevant jobberfaring kan være en fordel, men nyutdannede kan også søke

Vi legger vekt på å ansette personer med den rette kombinasjonen av erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper som kan være positive bidragsytere i utviklingsprosessen DMF er inne i.

 • Du må ha engasjement for fagområdet og ha god rolleforståelse
 • Du må kunne arbeide selvstendig, og samtidig ha gode samarbeidsevner
 • Du må være løsningsorientert og ha god gjennomføringsevne
 • Du er positiv og trives i samarbeid med ulike mennesker og fagmiljøer
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)

DMF ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. DMF jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Vi tilbyr:

 • et stort geofaglig-miljø
 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • fleksibel arbeidstidsordning, gode ytelser i Statens pensjonskasse som omfatter pensjon, forsikring og muligheter for boliglån
 • lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskode: overingeniør/senioringeniør, rådgiver/seniorrådgiver

Vi holder til i nye og trivelige lokaler på Lade i Trondheim. Her er det bussholdeplass rett utenfor døren og parkeringsmuligheter.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysning om stillingen kan du få ved henvendelse til seksjonsleder Marte Kristoffersen, tlf. 959 20 441. Har du spørsmål om prosessen kan du kontakte Randi Glørstad tlf. 977 78 327 eller Heidi Wennberg tlf. 992 24 914.

For å søke stillingen: Legg ved en kortfattet søknad og CV, vitnemål og attester, og send til: post@dirmin.no.

Det er ønskelig at dokumentene sendes som separate filer i e-posten.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

Søknadsfrist: 24. april.