Utvinningsrett - om forekomsten og økonomisk vurdering

Dokumentasjon på forekomstens rikholdighet, størrelse og beskaffenhet

 • Beskrive regionalgeologi, mineralprovins
 • Utført undersøkelsesarbeid og analysemetoder
  • Beskrive hvilke arbeider som er utført, og metoder
  • Kartlegging
  • Geofysikk
  • Prøvetaking (steinprøver, jordprøver etc)
  • Boring
  • Annet
 • Resultater
  • Analyseresultat utført undersøkelsesarbeid
  • Modell over forekomsten
   • kart, snitt, modell

Økonomisk vurdering av forekomstens drivverdighet

Beskriv den økonomiske vurderingen.

Stikkord:

 • Oppredbarhet
 • Investerings- og driftskostnader
 • Markedsvurdering (etterspørsel, priser, valuta)