Levetidskart for byggeråstoff i kommunene

Knust stein og løsmasser som sand og grus er ikke-fornybare ressurser som er helt sentralt for både vei- og husbygging. Her får du en oversikt over levetiden for pukk- og grusressursene i alle Norges kommuner.

Levetidskartene viser hvor mange år hver enkelt kommune vil ha tilgang på egenprodusert knust fjell og løsmasser som grus og sand før de går tom for ressurser. Dette er ment som et verktøy for kommuner og fylker i arealplanleggingen, og kan brukes for å vurdere fremtidens ressurssituasjon, både i egen kommune og i regionen. 

Kartene er basert på tall fra DMFs rapport Levetidsanalyse av byggeråstoff i Norge, hvor data fra uttakenes årlige driftsrapportering til DMF ligger til grunn.

Dagens kartløsninger er basert på tall fra 2020, men vil bli oppdatert årlig. 

Levetid for knust fjell 

Trykk på hver enkelt kommune for å se levetiden for knust fjell.

Levetid for grus

Trykk på hver enkelt kommune for å se levetiden for grus.