Varighet - undersøkelsesrett

Hvor lenge varer en undersøkelsesrett og kan den forlenges?

Hovedregelen er 7 år. Kan forlenges dersom søkeren kan sannsynliggjøre at undersøkelser ikke kan bli fullført innen fristen på grunn av ekstraordinære forhold som ikke skyldes søkeren, jf. mineralloven § 23