Støv og støy fra virksomhet i nærheten

Det er plagsomt mye støv og støy fra et uttak i nærheten der jeg bor. Hvor kan jeg henvende meg om dette?

Støy og støv fra mineraluttak reguleres av forurensningsforskriftens del 7, kapittel 30. Det er Fylkesmannen som fører tilsyn med uttak som omfattes av forskriften.