Sikring og opprydding - nedlagt uttak

Hvem har ansvaret for å sikre og rydde opp i et nedlagt steinbrudd?

I utgangspunktet er det siste driver som har ansvar for sikring og opprydding. Dersom driver ikke lenger finnes, har grunneier ansvaret, såfremt det ikke er avtalt noe annet. Det er spesielle regler dersom det er et gammelt steinuttak for statens mineraler (tidl. Mutbare mineraler) og det ikke fins noen driver på grunnen i dag.