Rystelser ved sprengning

Hvor kan jeg henvende meg med klage om rystelser ved sprengning?

I første rekke er det driver som har ansvar for å holde seg innenfor gjeldende regelverk. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har anvar for dette myndighetsområdet.