Rapport etter undersøkelser?

Skal resultatet av undersøkelser meldes inn til myndighetene?

Ja. Undersøkelsesrapporter, måledata og prøvemateriell skal sendes DMF når undersøkelsene på statens mineraler er ferdig eller senest 6 måneder etter at undersøkelsesretten er opphørt.