Mineralloven og allemannsretten

Hvor går grensen mellom mineralloven og allemannsretten?

Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i Norge. Allemannsretten gjelder uavhengig av hvem som er grunneier.

For mer informasjon om allemannsretten, se brosjyre fra Miljødirektoratet: https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2020/juni-2020/allemannsretten/

Dersom du har til formål å kartlegge mineralske ressurser med sikte på utvinning, omfattes vaskingen av mineralloven.

Er formålet med letingen å finne og ta med seg enkle håndstykker, typisk med samleverdi, faller dette utenfor minerallovens letebegrep.