Informasjon om grunneiere og bergrettigheter

Hvor finner jeg informasjon om grunneiere og bergrettigheter?

Mineralloven § 8 sier at leting ikke skal være til hinder for andres undersøkelse, utvinning og drift. 

I DMF sin kartløsning (https://minit.dirmin.no/kart/) finnes eiendomsinformasjon i kartlaget «Matrikkel» under «Kartverket». Informasjon om rettighetshavere finner du i kartlaget "Bergrettigheter" under "DMF".