Informasjon om grunneiere

Hvor finner jeg informasjon om grunneiere?

I vår karttjeneste (https://minit.dirmin.no/kart/finnes eiendomsinformasjon i kartlaget «Matrikkel» under «Kartverket».