Faktura - gebyrer og avgifter

Blir det sendt ut faktura for betaling av søknadsgebyr og årsavgift?

Nei. Det er søkers og rettighetshavers ansvar å betale gebyr/årsavgift. Søknadsgebyr skal betales ved innlevering av søknaden. Årsavgift skal betales forskuddsvis innen 15. januar. Betales det ikke innen fristen, skal en tilleggsavgift på 50 % betales innen 30. april samme år. Rettigheten faller bort dersom tilleggsavgiften ikke blir betalt innen fristen.