Driftsplan - saksgang

Skal kommunen godkjenne driftsplanen først, og så DMF, eller omvendt?

Mineralloven har egne bestemmelser om driftsplan. DMF godkjenner driftsplanen. Den skal i utgangspunktet holdes innenfor rammene som reguleringsplanen setter, hvis reguleringsplan finnes. Vi sender søknad om driftskonsesjon, inkl. driftsplanforslag på  høring til bl.a. kommunen. Da skal kommunen vurdere om driftsplanen er i tråd med evt. reguleringsplan.