Dispensasjon fra krav om driftskonsesjon?

Kan man søke om dispensasjon fra kravet om driftskonsesjon?

Per i dag foreligger det ingen hjemmel for dispensasjon fra kravet om driftskonsesjon.