Bergrettigheter i området?

Hva med forholdet til bergrettigheter i området?

Mineralloven § 8 sier at letingen ikke skal være til hinder for andres undersøkelse, utvinning og drift.

I vår karttjeneste  https://minit.dirmin.no/kart/ finner du informasjon om rettighetshavere i kartlaget «Bergrettigheter» under «DMF».