Sommerjobb for student ved tekniske geofag

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge. Vi har vært gjennom en stor omstilling og vekst, og har i dag et tverrfaglig kompetansemiljø med nær 60 ansatte.

Stillingen er underlagt seksjon for mineralutvinning. Seksjonen har per i dag blant annet ansvar for å tildeling av bergretter og driftskonsesjoner. Arbeidsoppgaver som omfattes av stillingen omfatter blant annet:

  • Gjennomgang av saker i papirarkivet og digitalisere utvalgte saker
  • Andre relevante oppgaver

Kvalifikasjonskrav

  • Grunnleggende kunnskap om mineralnæringen
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • Gode datakunnskaper generelt
  • God muntlig og skriftlig formuleringsevne

Vi ønsker en student som kan jobbe minst 6 uker i perioden 8. juni til 15. august. Nærmere opplysning kan fås ved henvendelse til DMF v/Marte Kristoffersen på tlf. 959 20 441 eller e-post marte.kristoffersen@dirmin.no. Henvendelser vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

Søknadsfrist for stillingen: snarest, senest 4. juni 2020.

Søk her: https://fremobemanning.no/ledige-stillinger/?stilling=4244488959