Sommerjobb - administrasjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er direkte underlagt Nærings – og fiskeridepartementet. Vi vokser og gjennomfører en stor endringsprosess hvor både ansvarsområder og arbeidsoppgaver er under utvikling.

Om stillingen

Stillingen er underlagt seksjon for administrasjon og fellestjenester. Seksjonen har per i dag ansvar for sentralbord, arkiv, økonomi, innkjøp, informasjon, HR, IT og øvrige fellestjenester. Arbeidsoppgaver som omfattes av stillingen omfatter blant annet:

  • Betjene sentralbord og resepsjon
  • Oppdatere og kvalitetssikre data i DMFs databaser
  • Diverse forefallende oppgaver

Kvalifikasjonskrav

  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • Gode datakunnskaper generelt, Excel spesielt
  • God muntlig og skriftlig formuleringsevne

Nærmere opplysning kan fås ved henvendelse til DMF v/Hilde Lingstad på tlf. 959 79 189 eller e-post hilde.lingstad@dirmin.no. Henvendelser vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

Du søker stillingen ved å sende en kortfattet søknad med CV til mail@dirmin.no. Merk eposten med «Sommerjobb – administrasjon».

Søknadsfrist: 9. mai 2016