Saker til høring

Garberg i Orkdal kommune - driftskonsesjon
Slangen grustak i Nord-Fron - driftskonsjon
Valsneset i Bjung kommune - driftskonsesjon