Saker til høring

Sæland i Time kommune - driftskonsesjon
Villmoen i Hemnes kommune - driftskonsesjon