Saker til høring

Bondkall i Oslo kommune – driftskonsesjon
Tusten i Molde kommune - driftskonsesjon
Sprentjern i Flå kommune - driftskonsesjon
Espevik i Tysvær kommune - driftskonsesjon