Saker til høring

Granåsen i Vefsn kommune – prøveuttak
Dollhus i Flå kommune – driftskonsesjon
Sørheim i Etne kommune – driftskonsesjon