2 resultater
08.05.2015
Når virksomheten avsluttes eller ved midlertidig driftsopphold, skal det sendes melding til DMF.
04.05.2015
Drift på mineralske ressurser skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte.