1008 resultater
26.05.2023
Du finner nå over 15 600 rapporter og historiske kart i DMFs kartløsning.
25.05.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra enkeltper

24.05.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

16.05.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Numedal M

16.05.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 frå Fossdal p

04.05.2023
Direktoratet for mineralforvaltning skal i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) undersøke hvordan man kan gjenvinne metaller fra deponimasser i Folldal.
02.05.2023
Torsdag 25. mai arrangerer vi nettseminar om hvordan kommunen kan jobbe for å ivareta mineralressurser i planarbeidet.
06.03.2023
Du finner nå over 14 800 rapporter og historiske kart i DMFs kartløsning.
03.03.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra RIPU AS m

22.02.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Trygve Ma

22.02.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Aurstad T

21.02.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

16.02.2023
Fristen for å levere driftsrapport er 9. mars 2023. Driftsrapporten leverer du via Min side.
23.01.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Solberg I

20.01.2023
Nå blir det enklere å finne frem til kunnskap om mineralnæringen og samfunnets behov.
16.01.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Gunnar Ho

13.01.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Dokkedale

11.01.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 for utt

09.01.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

Sider