4 resultater
29.04.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

07.04.2022
Vil du være med på å utvikle mineralforvaltningen i Norge?
05.04.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Bjørn Baa

01.04.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes