188 resultater
25.03.2015
DMFs hovedkontor ligger i Trondheim, med avdelingskontor på Svalbard som er bemannet deler av året.
25.03.2015
Med hjemmel i minerallovens kapittel 11 skal DMF føre tilsyn med at undersøkelser og drift foregår på bergfaglig forsvarlig måte.
20.03.2015
Ingress is here
11.03.2015
Seksjonen for informasjon har en beskrivelse her.
11.03.2015
Test av seksjon med beskrivelse.
16.02.2015
Sitemapet innholder en oversikt over alt innhold på siden.
11.02.2015
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.
Tulips-alttag
06.02.2015
Frist for innsendelse av driftsrapporten: 13. mars 2015.

Sider