188 resultater
23.06.2015

Når bergteknisk ansvarlig oppfyller de kvalifikasjonskrav som stilles for uttaket, kreves ingen formell godkjenning fra DMF.

23.06.2015
Mineralloven skiller mellom leting og undersøkelse og varslingsplikten er her ulik.
23.06.2015
Når virksomheten avsluttes skal det sendes melding til DMF.
23.06.2015
Ved midlertidig driftsopphold skal det sendes melding til DMF.
23.06.2015
Før oppstart av drift skal det sendes melding til DMF.
23.06.2015

Søknad om særskilt tillatelse til undersøkelser på statens mineraler i Finnmark (§ 17)

23.06.2015

Når bergteknisk ansvarlig ikke oppfyller de krav til utdanning som stilles for uttaket, må det sendes søknad om godkjenning til DMF.

23.06.2015

Undersøkelsesrett og utvinningsrett til statens mineraler kan overdras, jf.

23.06.2015

Utvinningsretten opphører når:

23.06.2015

Undersøkelsesretten til statens mineraler opphører når syv år er gått fra den dagen søknaden ble innvilget.

23.06.2015

Statens mineraler

22.06.2015
Skal kommunen godkjenne driftsplanen først, og så DMF, eller omvendt?
22.06.2015
Hvem har ansvaret for å sikre og rydde opp i et nedlagt steinbrudd?
22.06.2015
Hva er en driftsplan?
22.06.2015
Må man ha godkjent reguleringsplan for å søke driftskonsesjon?
22.06.2015
Kan man søke om dispensasjon fra kravet om driftskonsesjon?
22.06.2015
Rapporter fra undersøkelsesarbeid.
19.06.2015

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i mineralloven for Hanesta

19.06.2015

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinni

19.06.2015

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinni

Sider