1273 resultater
22.02.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Trygve Ma

03.03.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra RIPU AS m

04.11.2022
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har gjennomført en analyse av utenlandsk eierskap i norsk mineralnæring.
04.05.2023
Direktoratet for mineralforvaltning skal i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) undersøke hvordan man kan gjenvinne metaller fra deponimasser i Folldal.
16.05.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 frå Fossdal p

16.05.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Numedal M

24.05.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

25.05.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra enkeltper

06.03.2023
Du finner nå over 14 800 rapporter og historiske kart i DMFs kartløsning.
02.05.2023
Torsdag 25. mai arrangerer vi nettseminar om hvordan kommunen kan jobbe for å ivareta mineralressurser i planarbeidet.
15.06.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Trøndergr

25.03.2015
På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) gjennomfører DMF tiltak for å redusere miljøkonsekvenser etter tidligere mineralvirksomhet i områder hvor NFD har et eier- eller forvalteransvar.
23.06.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt en søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Hamar

11.02.2015
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.
27.06.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Røstad En

28.06.2023
Regjeringen, ved næringsminister Jan Christian Vestre, presenterte 21. juni den nye nasjonale mineralstrategien.
26.05.2023
Du finner nå over 16 100 rapporter og historiske kart i DMFs kartløsning.
03.07.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Dyrendahl

15.04.2015
DMF publiserer Harde fakta om mineralnæringen - mineralstatistikk hvert år.

Sider