1189 resultater
30.06.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Henda Puk

05.07.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

22.06.2015
Rapporter fra undersøkelsesarbeid.
08.08.2022
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergm
08.08.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

05.07.2022
Mineralloven stiller ulike krav til mineraluttak, hvor formålet med loven er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekra
17.08.2022
17.08.2022
Det ble i Norge solgt mineraler for 12 867 millioner kroner i 2021. Det er en prisjustert økning på 4,0 % sammenlignet med 2020.

Sider