1246 resultater
23.11.2022
For å opprettholde rettigheter til statens mineraler må undersøker betale en årlig avgift til staten, jf. mineralloven § 56. Avgiftenes størrelse fastsettes i forskrift til mineralloven §§ 5-2 og 5-3.
28.11.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Ringsaker

29.11.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Ottar Ber

30.11.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nesna Mas

16.12.2022
Slik bruker Innlandet byggeråstoff.
16.12.2022
Slik bruker Møre og Romsdal byggeråstoff.
16.12.2022
Slik bruker Nordland byggeråstoff.
16.12.2022
Slik bruker Oslo og Viken byggeråstoff.
16.12.2022
Slik bruker Rogaland byggeråstoff.
16.12.2022
Slik bruker Vestfold og Telemark byggeråstoff.
16.12.2022
Slik bruker Vestland byggeråstoff.
16.12.2022
Slik bruker Troms og Finnmark byggeråstoff.
16.12.2022
Slik bruker Trøndelag byggeråstoff.
05.12.2022
Slik bruker Norge byggeråstoff.
01.06.2022
Knust stein og løsmasser som sand og grus er ikke-fornybare ressurser som er helt sentralt for både vei- og husbygging.
31.03.2015
Ifølgje dokumentet Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging, som blei vedteke 14.
19.12.2022
Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?
16.12.2022
Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?
19.12.2022
Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?
19.12.2022
Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?

Sider