1288 resultater
21.08.2023
Det ble i Norge solgt mineraler for 13 625 millioner kroner i 2022. Det er en prisjustert økning på 0,1 % sammenlignet med 2021.
21.08.2023
Mineraler finnes overalt i bybildet
30.08.2023
Økning i salgsverdi av industrimineral og metallisk malm: - Som forventet
01.06.2022
Knust stein og løsmasser som sand og grus er ikke-fornybare ressurser som er helt sentralt for både vei- og husbygging.
19.09.2023

Direktoratet for mineralforvaltnin

21.09.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Maskinhol

25.09.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Høyjord S

28.09.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Steinshol

09.10.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Lensvik P

10.10.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter m

13.10.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter m

24.10.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Unimaskin

22.06.2015
Her finner du rapporter fra undersøkelsesarbeid.
25.10.2023
Retten til å gjøre undersøkelser etter statens mineraler krever
31.10.2023

Vi søker sivilingeniør eller tilsvarende innen tekniske geofag

31.10.2023
Vi søker erfaren sivilingeniør eller tilsvarende innen tekniske geofag.
31.10.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter m

Sider