5 resultater
08.02.2017

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinn

28.04.2017

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinni

27.04.2018

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt forslag til driftsplan fra NOAH for Crossbanen (Sydbruddet) på

04.05.2015
Drift på mineralske ressurser skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte.
16.11.2016
Alle konsesjonspliktige uttak skal ha driftsplan. I særlige tilfeller kan DMF også kreve driftsplan for meldepliktige uttak.