1259 resultater
20.01.2023
Nå blir det enklere å finne frem til kunnskap om mineralnæringen og samfunnets behov.
23.01.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Solberg I

16.02.2023
Fristen for å levere driftsrapport er 9. mars 2023. Driftsrapporten leverer du via Min side.
21.02.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

22.02.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Aurstad T

22.02.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Trygve Ma

03.03.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra RIPU AS m

04.11.2022
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har gjennomført en analyse av utenlandsk eierskap i norsk mineralnæring.
11.02.2015
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.
04.05.2023
Direktoratet for mineralforvaltning skal i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) undersøke hvordan man kan gjenvinne metaller fra deponimasser i Folldal.
16.05.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 frå Fossdal p

16.05.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Numedal M

24.05.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

25.05.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra enkeltper

06.03.2023
Du finner nå over 14 800 rapporter og historiske kart i DMFs kartløsning.
26.05.2023
Du finner nå over 15 600 rapporter og historiske kart i DMFs kartløsning.
22.06.2015
Her finner du rapporter fra undersøkelsesarbeid.
02.05.2023
Torsdag 25. mai arrangerer vi nettseminar om hvordan kommunen kan jobbe for å ivareta mineralressurser i planarbeidet.

Sider