1252 resultater
16.02.2015
Sitemapet innholder en oversikt over alt innhold på siden.
11.03.2015
Test av seksjon med beskrivelse.
11.03.2015
Seksjonen for informasjon har en beskrivelse her.
20.03.2015
Ingress is here
25.03.2015
Med hjemmel i minerallovens kapittel 11 skal DMF føre tilsyn med at undersøkelser og drift foregår på bergfaglig forsvarlig måte.
27.03.2015

Dette er en samleside som skal inkludere test-blokken vi akkurat opprettet.

27.03.2015
Målet med utdanningen er å utdanne ledere og tekniske mellomledere som kan være med på å dekke behovet for kompetanse på dette nivået innen voksende anleggs-, bergverks- og mineralnæringer.
07.04.2015
Her vises det sentrale regelverk som er relevant i forhold til forvaltning av mineralske ressurser.
16.04.2015
Her vises en oversikt over de mest sentrale lover når det gjelder forvaltning av mineralressurser, og rettigheter og plikter for tiltakshavere og andre.
16.04.2015
Her vises en oversikt over de mest sentrale forskriftene når det gjelder forvaltning av mineralressurser, og rettigheter og plikter for tiltakshavere og andre.
16.04.2015
Her vises relevante veiledere for mineralvirksomhet.
17.04.2015
19.04.2015
I lovgivningen skilles det mellom mineraler eid av staten og mineraler eid av grunneier.
24.04.2015

Her finner du en oversikt over kurs som kommer eller har vært.

24.04.2015

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål:

08.05.2015
Her kan du sende filer som er for store for å sende per mail.
08.05.2015

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard har i henhold til mineralloven mottatt søknad om driftskonsesjon fra Frøseth AS f

25.05.2015

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i mineralloven for Eidsnes næringsområde i Lindås kommun

Sider