2 resultater
04.05.2015
Drift på mineralske ressurser skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte.
16.11.2016
Alle konsesjonspliktige uttak skal ha driftsplan. I særlige tilfeller kan DMF også kreve driftsplan for meldepliktige uttak.