4 resultater
12.08.2016
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon for Repparfjord kobberforekomst i Kvalsund kommune i Finnmark.
24.01.2019
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har 23.
08.08.2019
Nordic Rutile AS søker om driftskonsesjon etter mineralloven for dagbruddsdrift og underjordsdrift på forekomst av rutil og granat i Naustdal kommune. Søknaden er nå lagt ut til høring.
09.09.2019
Vi får en del spørsmål omkring saksbehandlingen av søknaden om driftskonsesjon for Engebøprosjektet.