1213 resultater
22.02.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Trygve Ma

03.03.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra RIPU AS m

04.11.2022
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har gjennomført en analyse av utenlandsk eierskap i norsk mineralnæring.
11.02.2015
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.
04.05.2023
Direktoratet for mineralforvaltning skal i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) undersøke hvordan man kan gjenvinne metaller fra deponimasser i Folldal.
16.05.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 frå Fossdal p

16.05.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Numedal M

24.05.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

25.05.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra enkeltper

06.03.2023
Du finner nå over 14 800 rapporter og historiske kart i DMFs kartløsning.
26.05.2023
Du finner nå over 15 600 rapporter og historiske kart i DMFs kartløsning.
22.06.2015
Her finner du rapporter fra undersøkelsesarbeid.
02.05.2023
Torsdag 25. mai arrangerer vi nettseminar om hvordan kommunen kan jobbe for å ivareta mineralressurser i planarbeidet.

Sider