1160 resultater
18.08.2022
Vi forvalter Norges mineralressurser til det beste for samfunnet. Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?
19.08.2022
Vi forvalter Norges mineralressurser til det beste for samfunnet. Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?
19.08.2022
Vi forvalter Norges mineralressurser til det beste for samfunnet. Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?
19.08.2022
Vi forvalter Norges mineralressurser til det beste for samfunnet. Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?
19.08.2022
Vi forvalter Norges mineralressurser til det beste for samfunnet. Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?
29.08.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Pallin AS

22.08.2022
Harde fakta: - Potensialet i norsk mineralnæring kommer til syne.
05.07.2019
Vil du bidra til å forvalte Norges mineralressurser?
07.09.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Synnfjell

08.09.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

12.09.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

13.09.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nomeland

28.09.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om forslag til endret driftsplan for Øyjord kalkbrudd de

29.09.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nordtorp

01.06.2022
Knust stein og løsmasser som sand og grus er ikke-fornybare ressurser som er helt sentralt for både vei- og husbygging.
25.03.2015
DMF gjennomfører sikringstiltak ved hjemfalte bergverk etter nedlagt drift på statens mineraler.
25.03.2015
På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) gjennomfører DMF tiltak for å redusere miljøkonsekvenser etter tidligere mineralvirksomhet i områder hvor NFD har et eier- eller forvalteransvar.
08.05.2015
DMF skal sørge for forsvarlig sikring etter tidligere mineralvirksomhet på statens mineraler.
04.10.2022

Direktoratet for minera

05.10.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

Sider